ümumdünya

ümumdünya
is. <ər.> Bütün dünyaya, dünyanın bütün ölkələrinə aid. Ümumdünya əhəmiyyətli kəşf. Ümumdünya konqresi. Ümumdünya Sülh Tərəfdarları Şurası.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • konqres — <lat. congressus – iclas> 1. Geniş miqyaslı beynəlxalq qurultay, müşavirə, yığıncaq. Ümumdünya analar konqresi. Həmkarlar ittifaqlarının ümumdünya konqresi. 2. ABŞ da və bəzi Latın Amerikası ölkələrində qanunverici orqanın (parlamentin) adı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəyannamə — is. <ər. bəyan və fars. namə> Xalqa, xalqlara, camaata xitabən yazılı müraciət; müraciətnamə. Bəyannamə nəşr etmək. Ümumdünya Sülh Tərəfdarları konqresinin bəyannaməsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • federasiya — is. <fr.> 1. İttifaq, birləşmə. 2. Müstəqil dövlətləri özündə birləşdirən dövlət. Rusiya Federasiyası. 3. Ayrı ayrı cəmiyyətlərin, təşkilatların birliyi. Ümumdünya Həmkarlar İttifaqları Federasiyası. Beynəlxalq Futbol Federasiyası …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • feodalizm — is. <lat. feodum – malikanə.> Orta əsrlərdə xüsusilə Qərbi Avropada torpağın, istehsal vasitələri və kəndlilərin tək bir feodalın ixtiyarında olmasına əsaslanan, ümumdünya tarixi tərəqqinin gedişində ictimai iqtisadi formasiyaların əvəz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • festival — <fr. festival – bayram> İncəsənətin hər hansı növünü nümayiş etdirən ictimai bayram. Musiqi festivalı. Teatr festivalı. Gənclərin ümumdünya festivalı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mükafat — is. <ər.> 1. Birinin hər hansı bir sahədəki xidmətlərini, müvəffəqiyyətini qeyd etmək üçün ona verilən pul və ya başqa qiymətli bəxşiş. Ümumdünya sülh mükafatı. Respublika mükafatı laureatı. // İstehsalat normalarını artıqlamasilə yerinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oçerk — is. <rus.> 1. Müəllifin bilavasitə gördüyü, şahidi olduğu real faktlardan, hadisələrdən, adamlardan bəhs olunan kiçik ədəbi əsər. Hərbi oçerk. Qəzetdə maraqlı oçerk var. 2. Bir biri ilə əlaqəli məsələlərə həsr olunmuş xüsusi elmi əsərin adı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qravitasiya — is. <lat.> fiz. Ümumdünya cazibəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”